Als ZZP-er werk ik actief samen met verschillende partners. Daarmee vorm ik verschillende netwerken. Ik vind veel van mijn inspiratie door ervaringen te delen met anderen. Vervolgens kan de verhalenverteller in mij de resultaten van deze samenwerking overbrengen naar nieuwe partijen en netwerken met elkaar in verbinding brengen.

Een mooie gedachte die mij aanspreekt hoorde ik via een oud-collega van me, Frans van Zoest. Hij introduceerde de term innovation-tribes (innovatie-stammen). Bron van zijn gedachten komt van Jitske Kramer, Corporate Antropoloog. Zij beschouwt organisaties als tribes, structuren als verwantschapssystemen, leiders als chiefs, visie documenten als totempalen. Deze ervaring deel ik. Organisaties zijn levende ecosystemen.

We hebben allemaal tribes waarbinnen we innoveren. Dit zijn groepen mensen waar je bij wil horen en die je helpen om beter tot expressie te komen.

Voor mij geldt dat ik dus in verschillende tribes werk, maar ook daarboven het als gehele tribe zie vanuit mijn ‘kennis’ perspectief. Want innovators verbinden makkelijk buiten hun domein met elkaar. Steeds vaker zie ik de innovators in de verschillende sectoren met elkaar verbinden. Daar speel ik een actieve rol in, omdat ik in de verschillende sectoren hun verhalen deel (gehandicapten-, ouderen- en eerstelijnszorgsector).

Mijn 1e lijns tribe

Deze tribe wordt gevormd door de groep mensen die ik inmiddels het langste ken en met wie ik ook al lang samenwerk. Van diverse huisartsen, verpleegkundigen en ervaringsdeskundigen tot vele ‘zorggroepen’, zorginkopers, beleidsmakers en brancheverenigingen zoals InEen.

In deze tribe lever ik vooral een bijdrage om innovaties verder te brengen. Dit doe ik met advieswerk, maar zeker ook als verbinder. Ik deel verhalen in de vorm van podcasts, webinars of tijdens individuele gesprekken. De verhalen die ik deel gaan over de ervaringen en inzichten van de eerste lijn.

Mijn Gezondheid tribe

Al in het prille begin van mijn loopbaan in de zorg ben ik in aanraking gekomen met vier voor mij zeer belangrijke mensen. Dat zijn: Jim van Os (hooglereaar psychiatrie Utrecht en drijvende kracht achter de Nieuwe GGZ), Philippe Delespaul, (hoogleraar innovatie in de geestelijk gezondheidszorg Maastricht) Louis Overgoor (ex-huisarts en gedachte-vader van ‘ZZ naar GG’) en Machteld Huber (arts-onderzoeker en gedachte-moeder van ‘Positieve gezondheid’.

Jim en Philippe hebben me als jonge zorginkoper geïnspireerd om te laten zien dat mensen met ‘complexe psychiatrische stoornissen’ beter geholpen kunnen worden dan wat we nu doen in de psychiatrie. Een zorg dat herstel ondersteunt bij deze mensen én die destigmatiserend is.

Ik ben verbonden aan het Institute for Positive Health als trainer voor ‘Positieve gezondheid’ en aan Bettery Institute als trainer voor ‘Van ZZ naar GG‘. Binnen de ouderenzorg en eerstelijnszorg geniet ik er enorm van om samen met professionals aan de slag te gaan met het thema gezondheid, met als resultaat ze handelingsperspectief te bieden in hun werk. Door te doen!

Mijn systeem tribe

Met DAGAZ Zorgonderhandelingen werk ik samen op vraagstukken van zorgaanbieders die ondersteuning wensen richting financiers. De klanten kunnen gemeenten, zorgverzekeraars of zorgkantoren zijn. De directeur, Martijn van Wijk, is een oud-collega uit mijn tijd bij VGZ. Ik ken Martijn als een gedreven ondernemer. Zijn ruime ervaring met het in verbinding brengen van financiers en zorgaanbieders zet hij in om deze processen te optimaliseren voor zijn klanten. Hij is ooit begonnen in de zorg als verpleegkundige en later doorgegroeid naar een leidinggevende functie. Daarna heeft hij bij zowel het zorgkantoor als de zorgverzekeraar gewerkt. De kennis en ervaring uit deze beide werelden brengt hij met DAGAZ Zorgonderhandelingen bij elkaar. Met DAGAZ zoek ik de samenwerking omdat in veel zorginstellingen bestuurders nog gericht zijn op het uitvoeren van beleidsregels in de zorg en het vermijden van risico’s. Zij denken dat dit is wat overheid en financiers willen. Wij laten ze zien dat dit niet het geval is en dat je goed de zorginhoud kan laten aansluiten op het systeem, zonder consessies aan de inhoud te hoeven doen.

Mijn kennis tribe

Een zeer belangrijk onderdeel van mijn kennistribe is uiteraard Vilans. Vilans bevindt zich op het snijvlak van zorg-onderzoek, zorgconsultancy en zorginnovatie. Met name zorginnovaties worden niet alleen door evidence-based onderzoek gevalideerd, maar theorie word steeds meer ook door empirisch onderzoek gestaafd. Met Vilans zoek ik steeds naar nieuwe manieren om die kennis, die in de praktijk opgedaan wordt, verder te brengen. Zo wil ik tot eind 2021 in gesprek, samen met anderen, met mensen die in de zorg of sociaal domein werken in wat ze beweegt om ‘gezondheid’ centraal te stellen.

Deze podcast reeks wordt eind 2021 aan Vilans beschikbaar gesteld als bron voor onderzoek naar de stand van zaken in de beweging van ZZ naar GG. De eerste podcast wordt oktober 2020 daar geplaatst. Je vindt de podcast reeks hier

Naast andere vormen van kennisverspreiding zijn er een aantal thema’s waarop ik met Vilans samenwerk. Eén van die thema’s is Positieve gezondheid. een ander thema is bijvoorbeeld ook Lage gezondheidsvaardigheden. Op dit gebied werk ik graag samen met Jeanny Engels. Samen met Jeanny en vele anderen zien we dat de gezondheidsverschillen in onze samenleving niet kleiner worden. Wanneer je lage gezondheidsvaardigheden hebt, dan leef je 6 jaar korter. En de laatste 9 jaren in slechte gezondheid. Dit moet anders. Dit kan anders.