Met de volgende mensen of organisaties werk ik momenteel samen. Die samenwerking kan zich richten op het delen van kennis, maar ook voer ik met sommige partners samen opdrachten uit voor klanten.

Dennis van de Rijt

Hart voor de zaak

Dennis en ik werken veel samen. We vinden elkaar op het gebied van persoonsgerichte zorg in het algemeen, bv. bij huisartsenorganisaties, maar we zijn ook allebei trainer op het gebied van positieve gezondheid. Dennis heeft een brede achtergrond. En weet daarbij in de kern alles goed te koppelen aan wat dat betekent voor hoe professional hun consultvoering kunnen verbeteren. Positieve gezondheid, ontmoet Mindfullness, ontmoet persoonsgerichte zorg. Met concrete handvaten voor professionals.

Tevens zijn we beiden consulent bij de brancheorganisatie InEen. Daar helpen we met kennisdeling tussen de verschillende zorggroepen door bijvoorbeeld InEen inhoudelijk te ondersteunen met digitale sessie/webinars rond de thema ‘Persoonsgerichte zorg’

Contact met Dennis via – dennis@hartvoordezaak.org

Frank van Summeren

Roer

Frank en ik verbinden met elkaar op het gebied van digitalisering binnen de eerstelijnszorg. De samenwerking is divers, het kan gaan over het landelijke programma om patiënten inzage in hun dossier te geven (OPEN) of een antwoord geven op de vraag hoe zorg er voor een populatie anders uit kan zien. Voor het startpunt van onze samenwerking kiezen we de digitale invalshoek. De uitwerking van de vraag kan zowel individueel plaatsvinden als in groepsverband. Wij helpen organisaties om meer rust in de praktijk te krijgen door ook te ‘ontzorgen’. Patiënten kunnen én willen meer eigen regie in hun zorgproces waardoor de zorgverlener ook niet alles hoeft te doen.

Frank heeft binnen Roer ondertussen verschillende mensen aan zijn organisatie verbonden. Mensen met ervaring in de zorg als projectleiders.

Contact met Frank via – f.vansummeren@roer-om.nl of zijn website https://www.roer-om.nl/

Frederik Vogelzang

Brengt beleid in beweging

Frederik heeft in het verleden bij Patiënten Federatie Nederland gewerkt en tot begin 2020 als Programmamanager bij Brancheorganisatie InEen.

Naast directeur van Brancheorganisatie ONT (Organisatie van Nederlandse Tandprotetici) werkt hij als zelfstandig adviseur in de eerstelijnszorg. Daarbij ondersteunt hij partijen bij het ontwikkelen van hun visie en strategie. ” Zo lever ik een bijdrage aan het oplossen van actuele maatschappelijke opgaven in de eerste lijn. Een sector die ik een warm hart toedraag.

Zijn aanpak is gebaseerd op de principes van persoonsgerichte zorg. Vanuit zijn kennis en ervaring past hij deze benadering toe op diverse veranderkundige vraagstukken in de eerstelijnszorg, zoals:

  • de implementatie van persoonsgerichte zorg;
  • door ontwikkeling van de zorg voor kwetsbare groepen (o.a. ouderen, ggz en jeugd);
  • ondersteuning van het kwaliteitsbeleid gericht op leren en verbeteren;
  • regionalisering van de eerstelijnszorg.

Op die manier breng ik beleid in beweging en laat ik strategie werken.”

Geïnteresseerd?

Stuur voor meer informatie een bericht via LinkedIn of neem contact op via 06-20859950 of frederik@frederikvogelzang.nl of kijk binnenkort www.frederikvogelzang.nl (in ontwikkeling).